ÚVOD KE KEMPŮM POŘÁDANÝM GAI

GOALIE ACADEMY INTERNATIONAL pro Vás připravuje řadu speciálních výukových programů, kde se můžete perfektně připravovat během sezóny. Minulých 15. ročníků GAI se zúčastnilo již přes tisísedumsetpadesát brankářů nejen z České republiky, ale také ze zahraničí. Rady trenérů mezinárodní brankářské školy postupně čerpali mladí brankáři například z Austrálie, Islandu, Irska, Dánska anebo také Slovinska, Polska, Skotska, Švédska, Norska, Ruska, Ukrajiny, Itálie, Rakouska či Chorvatska a Kanady, nově pak z Francie, Německa a Norska, nemohli samozřejmě chybět ani brankáři ze sousedního Slovenska.